Въпрос: Трябва ли да има шпация между удивителен знак и многоточие при съчетаването на двата знака в края на изречение?

Отговор: При съчетаването на удивителен знак и многоточие в края на изречение между двата знака не се оставя шпация:
!...

Официален правописен речник (2012), т. 4.1.