Въпрос: Оставя ли се шпация между дума и следващо я многоточие вътре в изречението?

Отговор: Между дума и следващо я многоточие вътре в изречението не се оставя шпация.

Официален правописен речник (2012), т. 113.1.