Въпрос: Огражда ли се в кавички част от стихотворение, ако е цитат?

Отговор: Ако е разположен на един ред с авторовия текст, цитатът, който е част от стихотворение, се огражда в кавички. Ако е оформен като самостоятелен абзац, цитатът не се огражда в кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 127.6.1 и 127.6.2.