Въпрос: Със или без точка се оформя текст под снимка?

Отговор: Текст под снимка, който представлява глаголно изречение, може да се оформи по два начина - със или без точка в края на изречението.
Текст под снимка, който не представлява глаголно изречение, се оформя без точка в края на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1 и 126.1.1.