Въпрос: Коя форма трябва да се попълни в графа „Националност“ на формуляр: българин/българка или българска?

Отговор: В графа „Националност“ на формуляр следва да се попълнят формите българин/българка.