Въпрос: В заглавието Тенденции в пазара на юридическите услуги в България. Настояще и бъдеще има ли точка в края на второто изречение?

Отговор: В края на второто изречение от заглавието Тенденции в пазара на юридическите услуги в България. Настояще и бъдеще не се пише точка. Когато заглавието се състои от повече изречения, точка не се пише само в края на последното.

Официален правописен речник (2012), т. 119.4.1.