Въпрос: Кога индексът за бележка под линия се поставя пред точка и кога след нея?

Отговор: Индексът за бележка под линия се поставя пред точката, когато бележката се отнася до последната дума или израз в изречението. Индексът е след точката, когато бележката под линия се отнася до цялото изречение или до повече предходни изречения.

Официален правописен речник (2012), т. 135.3.1.; 135.3.2.

Въпрос: В изречението Казах му: „Няма проблем“ точката преди или след кавичките трябва да се постави, или и преди, и след тях?

Отговор: Точката трябва да се напише след кавичките: Казах му: „Няма проблем“. Когато цитирано изречение е включено в края на въвеждащото го авторово изречение и двете завършват с един и същ препинателен знак, се пише само един знак след затварящите кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 127.3.4

Въпрос: Когато съкратена дума се намира в края на изречението, пише ли се точката за съкращението?

Отговор: Ако изречението завършва с точка, пише се само една точка: Това са резултатите за 2012 г.
Ако изречението завършва с друг пунктуационен знак, точката за съкращение се пише: Това ли са резултатите за 2012 г.?


Въпрос: Пише ли се точка преди многоточието (т.е. общо четири точки) в изречението Май това се случи през 2011 г...?

Отговор: В изречението Май това се случи през 2011 г... не се пише точка преди многоточието, тоест пишат се три, а не четири точки. В случаи като този, когато преди многоточието има съкращение, изписвано с точка, точката след съкращението не се пише, а се пише само многоточието.