Въпрос: Как е правилно: Уважаема госпожа Димитрова или Уважаема госпожо Димитрова?

Отговор: При обръщение е правилно да се употреби звателната форма госпожо: Уважаема госпожо Димитрова.

Официален правописен речник, 2012, т. 18.5.2.