Въпрос: Коя от двете форми е правилна за назоваване на новооткрит магазин: бакалия или бакалница?

Отговор: И двете форми – бакалия и бакалница, са книжовни и могат да се използват за назоваване на новооткрит магазин.

Официален правописен речник (2012), стр.164.

Въпрос: Коя дума се използва за назоваване на математическото действие: деление или делене?

Отговор: За назоваване на математическото действие се използва думата деление, а не делене.