Въпрос: В изречението Счупеното носи ли щастие? частицата ли каква част на изречението е, сказуемно определение ли?

Отговор: Служебните (несамостойните) думи, каквито са частиците, предлозите и съюзите, не могат да изпълняват служба на части на изречението.