Въпрос: Как е правилно: Външното и Вътрешното министерство или министерства?

Отговор: Правилно е Външното и Вътрешното министерство, а не министерства. Това е словосъчетание от съществително име и две определения в ед. ч., които се отнасят до два обекта. Затова и двете определения се членуват. Съществителното име също е в ед.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Кое е правилното съгласуване: тяхното родолюбие и героизъм или техните родолюбие и героизъм

Отговор: Правилното съгласуване е: тяхното родолюбие и героизъм, а не техните родолюбие и героизъм.

Въпрос: Как е правилно: островният град държава или островната град държава?

Отговор: В словосъчетанието град държава думата град е главен член, а думата държава я пояснява, затова е подчинен член. Определението островният се съгласува с главния член на словосъчетанието: островният град държава.

Въпрос: Как е правилно: синя и зелена зона или синя и зелена зони?

Отговор: Правилно е думата зона да бъде в единствено число в словосъчетанието синя и зелена зона. С това словосъчетание от съществително име с две еднородни определения в ед.ч. се означават два еднотипни обекта, затова съществителното след второто определение е в единствено число. Приема се, че съществителното име след първото определение е изпуснато: синя (зона) и зелена зона.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.