Въпрос: Как е правилно да се каже: Вие сте получил писмото или Вие сте получили писмото, когато се изразява учтивост към едно лице?

Отговор: Когато се изразява учтивост към едно лице, глаголните форми, които завършват на , се употребяват в множествено число: Вие сте получили писмото.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.

Въпрос: Как е правилно: Госпожо, Вие сте поканена или Госпожо, Вие сте поканени, когато се изразява учтивост към едно лице?

Отговор: Когато се изразява учтивост към едно лице, глаголните форми, които завършват на и , се употребяват в единствено число: Госпожо, Вие сте поканена, също и Господине, Вие сте приет.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.2.

Въпрос: Как е правилно да се съгласува в състава на учтивата форма: Била сте доведена или Били сте доведена?

Отговор: Глаголните форми на -л в състава на учтивата форма трябва да бъдат в мн.ч., а глаголните форми на -н/-т трябва да бъдат в ед.ч. Затова правилното съгласуване е Били сте доведена.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.

Въпрос: Коя е правилната глаголна форма в изречението: Уважаема госпожо, носкоро видях в интернет, че сте харесала/харесали моя публикация?

Отговор: Правилната глаголна форма е сте харесали: Уважаема госпожо, носкоро видях в интернет, че сте харесали моя публикация. Глаголите и глаголните форми на в състава на учтивата форма се употребяват в множествено число.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Добре дошли, господин Иванов или Добре дошъл, господин Иванов?

Отговор: Правилният вариант е Добре дошли, господин Иванов, тъй като глаголите и глаголните форми на -л в състава на учтивата форма се употребяват в мн.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.