Въпрос: Какво означава одиозна личност?

Отговор: Прилагателното име одиозен е с латински произход и означава 'неприятен, нежелателен, омразен', т.е. словосъчетанието одиозна личност означава 'неприятна, омразна личност'.

Речник на българския език
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Как е правилно да се пише: фал или фаул?

Отговор: Думата е заета от английски (foul) с първоначален правопис фаул, но впоследствие се утвърждава вариантът фал. Правилно е: фал.
Официален правописен речник (2012), с. 638.