Въпрос: Как е правилно: клавирни инструменти или клавишни инструменти?

Отговор: Правилно е клавирни инструменти, а не клавишни инструменти.

Въпрос: Синоними ли са думите насърчавам и поощрявам?

Отговор: Думите насърчавам и поощрявам са синоними.

Речник на българския език. Т. 10. Н (2000), с.558; Т. 13. Поен – прелестно (2008), с. 510.
//ibl.bas.bg/rbe/
//ibl.bas.bg/infolex/synonyms.php

Въпрос: Синоними ли са карфица и топлийка и каква е етимологията на двете думи?

Отговор:

Думата топлийка означава 'карфица с главичка във вид на топчица на единия край'. Тя е синоним на карфица в първото значение на думата: 'малка игла с главичка на единия край, която служи за прикачване на нещо'.
Карфица идва от гр. καρφί 'гвоздей' с умалителна наставка -ica, а топлийка
от тур. toplu igne със значение 'игла с топчица на края'.

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B0/
//https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0/

Въпрос: Коя дума е правилна: съперница или съперничка?

Отговор: И двете думи са правилни и книжовни: съперница и съперничка. Въпреки разликата в образуването им, те имат едно и също значение 'жена съперник'.

Официален правописен речник (2012), с. 605.