Въпрос: Каква е етимологията на думата царевица?

Отговор: Съществуват различни обяснения за произхода на думата царевица. Едното е, че идва от цар по външни белези – високо, царствено растение. По-вероятно е другото обяснение – че разпространението на растението идва от Цариград, тъй като се е садяло с царска заповед, тоест думата царевица е образувана от притежателното прилагателно царев и наставка -ица.

Въпрос: С общ корен ли са думите коса и косми?

Отговор: Думите коса и косми имат общ корен -кос-.