Въпрос: Достатъчно уважително ли е обръщението уважаеми госпожи, например ако се използва в официално писмо?

Отговор: Обръщението уважаеми госпожи е уважително и е уместно да се използва и в официално писмо.