Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата хаджи в съчетание с името Коце?

Отговор: Думата хаджи в съчетание с името Коце трябва да се напише с малка буква, тъй като не се е утвърдила като част от собственото име на лицето.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Как е правилно да се пише: баба Тонка или Баба Тонка?

Отговор: Правилно е да се пише Баба Тонка, тъй като съществителното нарицателно име баба се е утвърдило като част от собственото име на историческото лице; срв. също Бачо Киро, Братя Миладинови и др.

Официален правописен речник на българския език (2012 г.), т. 39.2.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант за изписване на думата дядо в съчетание с фамилното име на писателя Петко Славейков: Дядо Славейков или дядо Славейков.

Отговор: Думата дядо в съчетание с фамилното име на писателя Петко Славейков трябва да се пише с главна буква Дядо Славейков, тъй като в случая тя се е утвърдила като първа част от съставното прозвище на лицето (срв. и Дядо Вазов).

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1.

Въпрос: С колко главни букви трябва да се напише на български името Макбрайд (McBride)?

Отговор: Името Макбрайд, както и други имена, които започват с Мак, се пишат с една главна буква.
Срв. още: Маклийн, Макдоналд, Макгрегър и др.

Официален правописен речник (2012), 32.4.

Въпрос: С главна или с малка буква се пишат имената на коктейлите в изречението Поръчах си две маргарити и три ниагари?

Отговор: Когато името на продукта е употребено за назоваване на самия продукт, то се пише с малка буква и без кавички: Поръчах си две маргарити и три ниагари.
Срв. още: Поръчахме си две фанти и един спрайт.

Официален правописен речник (2012), т. 42.4.

Въпрос: Как трябва да се напише прилагателното свети-Софрониев?

Отговор: Думата свети-Софрониев се пише полуслято. Това е сложно прилагателно име, образувано от притежателно прилагателно от лично име и приложение пред него, затова се пише полуслято, като при притежателното прилагателно се запазва главната буква.

Официален правописен речник (2012), т. 53.15.2.

Въпрос: С колко главни букви се пише името Братя Грим?

Отговор: Името Братя Грим се пише с две главни букви, тъй като съществителното нарицателно име братя се е утвърдило като част от собственото име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се пише думата войвода в съчетанието Капитан Петко войвода?

Отговор: Думата войвода в съчетанието Капитан Петко войвода се пише с малка буква, тъй като не е част от собственото име.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата дядо в Дядо Коледа?

Отговор: Думата дядо като част от съставното собствено име Дядо Коледа се пише с главна буква. С главна буква се пишат съществителни нарицателни имена, утвърдили се като част от съставно собствено име на лице, митологичен и литературен персонаж: Баба Марта, Братя Миладинови, Зайо Байо.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1.

Въпрос: С главна буква ли се пише Втори в името Иван Асен Втори?

Отговор: Правилно е да се напише с главна буква: Иван Асен Втори. Числителните имена, които са се установили като част от собственото име, се пишат с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.2.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Константин-Кирил Философ или Константин-Кирил философ?

Отговор: В посочения случай думата философ трябва да се пише с главна буква, защото се е утвърдила като част от съставно собствено име на лице: Константин-Кирил Философ.
Срв. и: Райна Княгиня, Настрадин Ходжа и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Патриарх от името Патриарх Евтимий?

Отговор: Правилно е думата Патриарх да се пише с главна буква: Патриарх Евтимий. С главна буква се пишат съществителни нарицателни имена, утвърдили се като част от съставно собствено име на лице, митологичен и литературен персонаж, например Братя Миладинови, Дядо Вазов, Отец Паисий, Презвитер Козма, Хаджи Димитър, Райна Княгиня. При Патриарх Евтимий съществителното нарицателно патриарх се е утвърдило като част от собственото име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1.

Въпрос: С главна или с малка булква трябва да се напише думата донкихотовци в изречението Героите му са типични донкихотовци.

Отговор: В изречението думата донкихотовци трябва да се напише с малка буква, тъй като не представлява собствено име, а е нарицателно съществително за означаване на качествена характеристика на лица: Героите му са типични донкихотовци.
Срв. още: байганьовци, донжуановци, магелановци и др.

Официален правописен речник (2012), т. 42.1.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата ботевци (т.е. Ботевите четници) в заглавието С духа на ботевци?

Отговор: Съществителното ботевец, мн.ч. ботевци, не е собствено име и трябва да се напише с малка буква: С духа на ботевци. Срв. и колумбовци, магелановци, айнщайновци.

Официален правописен речник (2012), т. 42.1.

Въпрос: С колко главни букви се пише свети княз Борис Покръстител, когато не е част от друго собствено име, например на улица, а става дума за владетеля?

Отговор: Думите свети и княз при свети княз Борис Покръстител се пишат с малка буква, тъй като са нарицателни съществителни, които не са се утвърдили като част от съставното собствено име на владетеля (срв. напр. Отец Паисий, Патриарх Евтимий). Съществителното име Покръстител обаче се е утвърдило като част от името на владетеля, затова се пише с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1. и 39.2.2.