Въпрос: С главна или с малка буква се пишат имената на месеците при дати, напр. 31 декември?

Отговор: Имената на месеците се пишат с малка буква: 31 декември.

Официален правописен речник (2012), т. 41.1.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напишат имената на месеците в календар?

Отговор: В календар имената на месеците, които са разположени над таблицата с дните на седмиците и датите, трябва да се напишат с главни букви, тъй като представляват вид заглавия.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1.; 119.2.