Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата интранет (вътрешна мрежа)?

Отговор: Думата се пише с малка буква като съществително нарицателно име: интранет.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка буква се пише класицизъм като название на литературно направление?

Отговор: Думата класицизъм като название на литературното направление се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 41.7.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата барок?

Отговор: Думата барок се пише с малка буква. Названията на архитектурните стилове и стиловете в изкуството се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.7.

Въпрос: С малка или главна буква се пишат и ограждат ли се в кавички названията на архитектурните стилове, напр. ар нуво, баухаус?

Отговор: Названията на архитектурните стилове и стиловете в изкуството се пишат с малка буква и не се ограждат в кавички. Например: ар нуво, баухаус, барок, кубизъм, постмодернизъм.

Официален правописен речник (2012), т. 41.7.