Въпрос: С главна или с малка буква се пише интернет в изречението: Ползващите интернет са нараснали?

Отговор: В изречението: Ползващите интернет са нараснали думата интернет се пише с малка буква, защото не е собствено име.

Официален правописен речник (2012), с. 306.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата интернет в изречението: Тези думи навлизат по линия на глобални технологични и интернет явления?

Отговор: Думата интернет се пише с малка буква в изречението: Тези думи навлизат по линия на глобални технологични и интернет явления. В това изречение думата интернет е употребена като прилагателно име (което пояснява думата явления) и не е част от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.