Въпрос: С главна или малка буква се пише думата Нобели, когато се употребява вместо израза Нобелови награди?

Отговор: Думата Нобели се пише с главна буква, когато замества съчетанието Нобелови награди. Когато съставното собствено име е перифразирано или съкратено, началната главна буква се запазва.

Официален правописен речник (2012), т. 39.3.