Въпрос: С главна или с малка буква се пишат наименованията на билките в текст за съдържание на продукт (напр. жълт кантарион)?

Отговор: Названията на билките не са собствени имена и се пишат с малка буква по общите правила: жълт кантарион, лайка, мащерка и др.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 41.

Въпрос: Кой е правилният вариант за изписване на названието на учебния предмет: изпит по математика или изпит по Математика?

Отговор: В израза изпит по математика названието на учебния предмет трябва да се изпише с малка буква, тъй като не е употребено като собствено име; срв. и изразите външно оценяване по математика, урок по математика и др. под.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.15.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: учител по Български език или учител по български език?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: учител по български език. С малка буква се пишат наименованията на учебни предмети.

Официален правописен речник (2012), т. 41.15.1.

Въпрос: С малка буква или с главна буква и в кавички трябва да се напишат наименованията на учебните предмети в израза учебните предмети история и цивилизация, български език и литература?

Отговор: В израза учебните предмети история и цивилизация, български език и литература наименованията на учебните предмети трябва да се напишат с малка буква и без кавички. Наименованията на учебните предмети се пишат с малка буква и не се ограждат в кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 41.15.1.

Въпрос: С малки или главни букви се пишат имената на науките, например: възникване и развитие на науката етнология или възникване и развитие на науката Етнология?

Отговор: Названията на науките се пишат с малки букви, тъй като не представляват собствени имена: възникване и развитие на науката етнология.

Официален правописен речник (2012), т. 41.