Въпрос: С каква буква се пише съществителното Бог в израза "Слава богу!"?

Отговор: Изразът Слава богу е фразеологизиран, а във фразеологични съчетания съществителните Бог и Господ се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 51.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата мрежата, когато се има предвид интернет?

Отговор: Думата мрежата е съществително нарицателно в значението си ‘интернет’ и се пише с малка буква.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише омега в израза омега-3 мастни киселини?

Отговор: В израза омега-3 мастни киселини названието омега се пише с малка буква, защото не е собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Как се пише евстахиева тръба – с главна или с малка буква?

Отговор: Изразът евстахиева тръба се пише с малка буква. Притежателното прилагателно евстахиева е в състава на терминологично словосъчетание, затова се пише с малка буква, въпреки че е образувано от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 42.7.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата екватор?

Отговор: Думата екватор е съществително нарицателно, а не собствено име и се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012), с. 249.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата едипов в съчетанието едипов комплекс?

Отговор: Притежателното прилагателно едипов се пише с малка буква в състава на терминологично съчетание едипов комплекс.

Официален правописен речник (2012), т. 42.7.

Въпрос: С главна буква ли се пише названието белоглав лешояд?

Отговор: Названието белоглав лешояд се пише с малка буква. Названията на животинските видове се пишат с малка буква. Например: Популацията на белоглавия лешояд продължава да нараства.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише съчетанието паркинсонова болест?

Отговор: Съчетанието се пише с малка буква: паркинсонова болест. Притежателните прилагателни имена, образувани от лични имена, в състава на терминологични съчетания се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 42.7.

Въпрос: С главна или малка начална буква се пишат названията на киматичните пояси, например умерен климатичен пояс, тропичен климатичен пояс?

Отговор: Названията на климатичните пояси се пишат с начална малка буква: умерен климатичен пояс, тропичен климатичен пояс и под. Това не са собствени имена.

Официален прравописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка начална буква се пише южна полярна област?

Отговор: Словосъчетанието южна полярна област се пише с начална малка буква, тъй като не представлява собствено име.
Официален правописен речник (2012), т. 41.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише зика вирус?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква, тъй като представлява терминологично съчетание, а не собствено име: зика вирус.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пишат понятията от китайската философия ин и ян?

Отговор: Правилно е да се пишат с малка буква: ин и ян. Това не са собствени имена, а названия на философски понятия.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише западнонилска треска?

Отговор: Правилно е названието на болестта да се пише с две малки букви, тъй като представлява терминологично съчетание, а не собствено име: западнонилска треска.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Има ли главни букви в названието на болестта хеморагична треска денга?

Отговор: Името на болестта се пише с малки букви при всяка от съставките: хеморагична треска денга. То е терминологично съчетание, а не собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише симпатикова в съчетанието симпатикова нервна система?

Отговор: Думата симпатикова в съчетанието симпатикова нервна система се пише с малка буква, тъй като то представлява терминологично съчетание, а не собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква е правилно да се пише кроманьонец?

Отговор: Думата кроманьонец е съществително нарицателно, а не собствено име и се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.; с. 344

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата неандерталец?

Отговор: Съществителното име неандерталец се пише с малка буква, тъй като не е собствено, а нарицателно име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.; с. 404.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата витамин в словосъчетанието витамин А?

Отговор: В словосъчетанието витамин А съществителното име витамин се пише с малка буква, защото витамин А представлява терминологично словосъчетание, а не собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Как е правилно да се напише: COVID-19 или Covid-19?

Отговор: COVID-19 представлява вид абревиатура и е правилно да се пише само с главни букви: COVID-19 (от Coronavirus disease).

Въпрос: С главна или с малка буква се пише северно сияние?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: северно сияние. Съчетанието не е собствено име, а термин за означаване на явление в атмосферата.

Официален правописен речник (2012), т. 41.3.