Въпрос: С главни или с малки букви се пише Старият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Старият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главни или с малки букви се пише Новият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с начална главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Новият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Как е правилно: Свети Дух, Свети дух или свети Дух?

Отговор: Съчетанието Свети Дух се пише с две главни букви. Съществителни и прилагателни имена и местоимения, които се отнасят до Бог, се пишат с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 51.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата богу в израза предал богу дух?

Отговор: В израза предал богу дух думата богу се пише с малка буква. С малка буква се пише съществителното Бог във фразеологични съчетания.

Официален правописен речник (2012), т. 51.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Бог в изречението Какво става тук, за бога?

Отговор: В конкретния случай за бога е фразеологично словосъчетание и думата Бог се пише с малка буква: Какво става тук, за бога?
Но: В името на Бог; Бог ще реши.

Официален правописен речник (2012), т. 51.1.

Въпрос: С главна или с малка буква е правилно да се пише думата Коран?

Отговор: Правилно е Коран – свещената книга на исляма, да се пише с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 38.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата архангел в съчетанието архангел Гавраил?

Отговор: Думата архангел е съществително нарицателно име, тя не влиза в състава на собственото име, а е приложение към него и е правилно да се пише с малка буква: архангел Гавраил.

Офицален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата Божие в изречението: Тя е съвършено Божие творение?

Отговор: В изречението Тя е съвършено Божие творение е правилно думата Божие да се пише с главна буква. Това е прилагателно име, което се отнася до Бог, затова се пише с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 51.