Въпрос: Трябва ли да се пише с главна буква думата бозайници и да се огради в кавички в съчетанието клас Бозайници?

Отговор: В съчетанието клас Бозайници думата бозайници трябва да се напише с главна буква, тъй като е име на класа, т.е. употребена е като собствено име, но не трябва да се огражда в кавички. Срв. и: царство Животни, тип Хордови, разред Костенурки и под.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише цербер в изречението Той е цербер по отношение на...?

Отговор: В изречението Той е цербер по отношение на... съществителното име цербер трябва да се напише с малка буква, тъй като името на триглавото куче от древногръцката митология Цербер тук е употребено в преносно значение, за означаване на качествена характеристика.

Официален правописен речник (2012), т. 42.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата пророк в следния случай: потомците на пророка Мохамед?

Отговор: Правилно е думата пророк да се напише с малка буква: потомците на пророка Мохамед, тъй като тя не е собствено име или част от собствено име, а е употребена като съществително нарицателно.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата хитлеристки в съчетнието хитлеристка Германия?

Отговор: В съчетанието хитлеристка Германия прилагателното хитлеристка трябва да се напише с малка буква, тъй като не е част от собственото име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата османска в изречението Българите в османската религиозна система?

Отговор: Прилагателното османска трябва да се напише с малка буква, тъй като не представлява първа част от собствено име. Правилно е: Българите в османската религиозна система.

Официале правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата вселени в изречението: С правилните думи можем да създадем различни цветове и вселени?

Отговор: Правилно е думата вселени да се пише с малка буква: С правилните думи можем да създадем различни цветове и вселени, тъй като в това изречение тя не назовава астрономическия обект.

Официален правописен речник (2012), т. 42.3.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата прехода в израза: Приватизационните сделки на прехода?

Отговор: Правилно е думата да се напише с малка буква: Приватизационните сделки на прехода. В този случай прехода се употребява като съществително нарицателно със значение ’период на радикални социалнополитически и икономически промени у нас и в други източноевропейски страни от 1989 г. насам за установяването на нова, различна от предишната, форма на държавнополитическо устройство на обществото, свързана с демократично управление и пазарна икономика’.

Официален правописен речник (2012), т. 41.
Речник на българския език: https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/преход/.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Сонет 130, сонет 130, Сонет „130“ или сонет „130“, при положение че авторът (Уилям Шекспир) е написал като заглавие на сонета само неговия номер – 130?

Отговор: Правилно е да се пише сонет 130. След като авторът е озаглавил сонета само с номера му, думата сонет не е част от заглавието и се пише с малка буква. Заглавието на сонета е 130, но тъй като е съставено от цифри, не се огражда в кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 105.6.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише майката природа?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: майката природа, тъй като съчетанието не представлява съставно собствено име. Пример: Чудесата на майката природа.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише източна часова зона (в Северна Америка)?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: източна часова зона, тъй като съчетанието не представлява съставно собствено име. Пример: Ню Йорк е в източната часова зона.

Официален правописен речник (2012), т. 41.