Въпрос: Как се пише изразът Иван-Вазов роман?

Отговор: Изразът Иван-Вазов роман се пише полуслято, с две главни букви. Първата част е сложно прилагателно име, което е образувано от съчетание на лично и фамилно име.

Официален правописен речник (2012), т. 54.3.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише фразеологизмът авгиеви обори?

Отговор:

Фразеологизмът авгиеви обори идва от древногръцкия мит за замърсените в продължение на 30 години обори на цар Авгий. Фразеологизмът означава нещо много мръсно или оставено в безредие. Според правилото с малка буква се пишат прилагателни имена, образувани от собствени имена, когато са първа част от фразеологично съчетание. Ето защо прилагателното авгиеви във фразеологизма авгиеви обори се пише с малка буква. На същия принцип с малка буква се пишат прилагателните във фразеологичните словосъчетания ахилесова пета, дамоклев меч, вавилонско стълпотворение.

Официален правописен речник (2012), т. 42.9.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Австро-Унгарска империя или Австроунгарска империя?

Отговор: Сложното прилагателно Австро-Унгарска се пише полуслято с две главни букви, защото е съставено от две равностойни прилагателни, образувани от собствени имена (Австрия и Унгария).

Официален правописен речник (2012), т. 54.7.

Въпрос: С каква буква се пишат прилагателните коледни и новогодишни в изречението "Светли коледни и новогодишни празници!"?

Отговор: В изречението "Светли коледни и новогодишни празници!" коледни и новогодишни са прилагателни, образувани от собствено име (на празник) и според правилото се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С каква буква се пише прилагателното персийски в състава на сложното наименование Гръко-персийски войни?

Отговор: Прилагателното персийски се пише с малка буква. То е образувано от собствено име, но не е първа съставка на съставното собственото име Гръко-персийски войни.

Официален правописен речник (2012), т. 41.2.2.

Въпрос: С малка или с главна буква се пише прилагателното име в словосъчетанието възрожденска епоха?

Отговор: Словосъчетанието възрожденска епоха не е собствено име и затова прилагателното име се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или малка буква се пише прилагателното Моцартов в словосъчетанието Моцартова музика?

Отговор: Притежателни прилагателни, образувани от имена на лица, се пишат с главна буква: Моцартова музика, Йовкови разкази, Нобелова награда и др.

Официален правописен речник (2012), т. 40.1.

Въпрос: Къде се пише главна буква в съставното собствено име Френската Ривиера?

Отговор: В съставното собствено име Френската Ривиера Ривиера е собствено име на част от средиземноморското крайбрежие. В този смисъл Френската Ривиера е съставно собствено име, което съдържа друго собствено име. Затова и двете съставки се пишат с главни букви.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише троянският край?

Отговор: Правилно е троянският край да се пише с начална малка буква. Прилагателното троянският е образувано от собствено име, но самото словосъчетание троянският край не е собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише прилагателното Давидов в съчетанието Давидова звезда?

Отговор: Притежателни прилагателни имена, образувани от собствени имена, се пишат с главна буква. Затова притежателното прилагателно име Давидов, образувано от собственото име Давид, в съчетанието Давидова звезда се пише с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 40.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пише прилагателното великденски в словосъчетанието великденски празници?

Отговор: В словосъчетанието великденски празници прилагателното име великденски се пише с малка буква. Прилагателните, произлизащи от собствени имена, се пишат с малка буква, когато не са част от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише Милкината в съчетанието Милкината майка?

Отговор: Притежателните прилагателни имена, образувани от имена на лица (лични, фамилни, псевдоними), се пишат с главна буква: Милкината майка. Също и: Вазов роман, Ботево стихотворение.
Изключение от това правило са притежателните прилагателни имена, образувани от лични имена, в състава на терминологични съчетания: адамова ябълка, питагорова теорема; прилагателните имена, образувани от собствени имена, когато са първа част от фразеологично съчетание: ахилесова пета, дамоклев меч; прилагателните имена, образувани от собствени имена, които не изразяват притежание, а качествена характеристика: ботевско чело, геомилевски стил.

Официален правописен речник (2012), т. 40.1; т. 42.7, 42.8, 42.9.

Въпрос: С главна или малка буква се пише прилагателното име сливенски в словосъчетанието сливенски жител?

Отговор: В словосъчетанието сливенски жител прилагателното име сливенски се пише с малка буква. С малка буква се пишат прилагателните имена, произлизащи от собствени имена, когато не са част от собствено име, например: шуменско училище, русенска рецепта, ловешка носия.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Австро-Унгарска граница, австроунгарска граница или австро-унгарска граница?

Отговор:

В съчетанието австро-унгарска граница е правилно прилагателното австро-унгарски да се напише полуслято и с малки букви. Когато не е част от собственото име, прилагателното, произлизащо от собствено име, се пише с малка буква. Срв.: Австро-унгарска империя, но австро-унгарска монета, австро-унгарски император.
Прилагателното австро-унгарски се пише полуслято, тъй като е съставено от две основи, които са в равноправно отношение помежду си.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13., т. 54.6.

Въпрос: С главна или с малка буква е правилно да се напише думата алцхаймеров в израза деменция от алцхаймеров тип?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: деменция от алцхаймеров тип, тъй като прилагателното име алцхаймеров е част от това терминологично съчетание, а не е прилагателно, което изразява притежание.

Официален правописен речник (2012), т. 42.7.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише прилагателното име китайската в съчетанието китайската Нова година?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: китайската Нова година. Прилагателното име китайската, макар да произлиза от собствено име (Китай), не е част от собственото име на празника.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата европейски в изречението: Комисията не управлява европейски фондове?

Отговор: В изречението: Комисията не управлява европейски фондове, думата европейски се пише с малка буква. Това прилагателно име произлиза от собствено име, но в посоченото изречение не е част от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише нобелова в израза нобелова реч, с който се означава реч, произнасяна от носител на Нобелова награда?

Отговор: В израза нобелова реч, с който се означава реч, произнасяна от носител на Нобелова награда, прилагателното име нобелова се пише с малка буква, тъй като с него не се означава притежание (тоест значението не е ‘речта на Нобел’).

Въпрос: Как е правилно да се напише: моята Българска държава или моята българска държава?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: моята българска държава. В това съчетание прилагателното име българска е образувано от собствено име, но не е част от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Алеко-Константиновият или алекоконстантиновият (герой)?

Отговор: Правилно е да се пише с дефис и с две главни букви: Алеко-Константиновият герой. Това е сложно прилагателно име, образувано от съчетание на лично и фамилно име, затова се пише полуслято, като всяка съставка се пише с главна буква.

Официален правописен речник (
2012), т. 54.3.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 22 резултата »