Въпрос: С колко главни букви се пише изразът Честит рожден ден?

Отговор: Изразът Честит рожден ден се пише с една главна буква в началото (тъй като думата честит е в началото на изречението).