Въпрос: С главна или малка буква започва текстът след обръщението, ако е разположен на нов ред, например:
Мило дете,
Пожелаваме ти...
?

Отговор: Когато текстът след обръщението е разположен на нов ред, започва с главна буква:

Мило дете,
Пожелаваме ти...


Официален правописен речник (2012), т. 43.1.

Въпрос: Ако дума или израз, който вътре в изречение се пише с малка буква, е разположен под снимка, с малка или с главна начална буква се пише?

Отговор: Кратък пояснителен текст към снимка, рисунка, илюстрация и др. под., който не завършва с глаголно изречение, се оформя като заглавие и следователно се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1.