Въпрос: С главна или малка буква започва текстът след обръщението, ако е разположен на нов ред, например:
Мило дете,
Пожелаваме ти...
?

Отговор: Когато текстът след обръщението е разположен на нов ред, започва с главна буква:

Мило дете,
Пожелаваме ти...


Официален правописен речник (2012), т. 43.1.

Въпрос: Ако дума или израз, който вътре в изречение се пише с малка буква, е разположен под снимка, с малка или с главна начална буква се пише?

Отговор: Кратък пояснителен текст към снимка, рисунка, илюстрация и др. под., който не завършва с глаголно изречение, се оформя като заглавие и следователно се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 126.1.

Въпрос: Ако собствено име на компания, продукт и под. се пише с малка буква, така е регистрирано, то в началото на изречението с главна или с малка буква трябва да се напише?

Отговор: В българския език първата дума в изречението се пише с главна буква, но ако изречението започва със собствено име на компания, продукт и под., което се пише с малка буква и така е регистрирано, малката буква се запазва, като обаче името трябва да се различава графично от останалата част от текста: да бъде в кавички или в курсив, или с получер шрифт (болд), или с по-голям шрифт от основния текст. А ако се пише на латиница, това също го отличава графично от останалия текст.