Въпрос: С главна или с малка буква се пишат названията на зодиите?

Отговор: Названията на зодиите се пишат с главна буква, напр.: Представителите на зодия Овен обикновено са много упорити.

Въпрос: Как се пише Тропикът на Рака?

Отговор: Пишем Тропикът на Рака с две главни букви. Думата тропик се пише с главна буква, тъй като е в началото на съставното собствено име Тропик на Рака. Думата рак също се пише с главна буква, защото идва от името на съзвездието Рак.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1, т. 39.2.

Въпрос: С какви букви и как е правилно да се напише разгърнатото название Съединени американски щати?

Отговор: Названието САЩ е съставно собствено име, което не включва в състава си друго собствено име. Затова правилното изписване е Съединени американски щати (с начална главна буква, а останалите съставки се пишат с малки букви).

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се пише изразът близкоизточен мирен процес?

Отговор: В изречение словосъчетанието близкоизточен мирен процес трябва да се пише с малка буква, тъй като не представлява собствено име, а е описателен израз, който има характер на термин.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос:
Къде трябва да се пишат главни букви в израза Орден на тамплиерите?

Отговор: Изразът Орден на тамплиерите представлява съставно собствено име. Изписва се с една главна буква в началото. Съществителното тамплиери означава лица според религиозната им принадлежност и се изписва с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.5.

Въпрос: Имената на племената, например беси, пишат ли се с главна буква и в кавички?

Отговор: Названията на племена, както и названията на лица според тяхната племенна принадлежност се пишат с малка буква и без кавички: беси.

Официален правописен речник, 2012 г., т. 41.5.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напишат думите дами и господа в израза Здравейте, дами и господа!?

Отговор: Думите дами и господа трябва да се напишат с малки букви, тъй като не са собствени, а нарицателни имена: Здравейте, дами и господа!

Официален правописен речник (2012), т. 41.