Въпрос: Как е правилно да се пише названието Съединени американски щати – с една или с повече главни букви?

Отговор: Названието Съединени американски щати трябва да се пише само с една начална главна буква – при първата дума. То представлява съставно собствено име, в чийто състав няма други собствени имена, които да се напишат с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С колко главни букви се пише Обединени арабски емирства?

Отговор: Названието Обединени арабски емирства е съставно собствено име, което се пише само с една главна буква при първата дума.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: Маршалови острови или Маршалови Острови?

Отговор: В наименованието Маршалови острови думата острови трябва да се пише с малка буква, защото е нарицателно съществително и не е първа съставка на съставното собствено име.


Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: Централноафриканска република или Централноафриканска Република?

Отговор: В наименованието Централноафриканска република думата република трябва да се пише с малка буква, защото е нарицателно съществително и не е първа съставка на съставното собствено име.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Близкият изток или Близкият Изток?

Отговор: Правилното изписване е Близкият изток. Съчетанието представлява съставно собствено име, в което думата изток не е първа съставка и се пише с малка буква.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.2.2.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата република в името Народна република България?

Отговор: В името Народна република България думата република трябва да се пише с малка буква, тъй като е нарицателно съществително и не е първа съставка в съставното собствено име.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1; 39.2.

Въпрос: С главна или малка начална буква трябва да се пише изразът балкански държави?

Отговор: Словосъчетанието балкански държави трябва да се пише с малка буква, тъй като не представлява собствено име, а е обобщаващ описателен израз.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка начална буква трябва да се пише изразът западен свят?

Отговор: Словосъчетанието западен свят трябва да се пише с малка начална буква, тъй като не представлява собствено име, а е описателен израз.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Луната в изречението: Нийл Армстронг първи стъпил на Луната?

Отговор: Като собствено име на астрономически обект думата се пише с главна буква: Нийл Армстронг първи стъпил на Луната.

Официален правописен речник (2012), т. 38.

Въпрос: С колко главни букви се пише Велико народно събрание?

Отговор: Съставното собствено име се пише с една главна буква при първата дума: Велико народно събрание.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Къде има главни букви в съставното собствено име: Орден на Дракона?

Отговор: Главните букви в съставното собствено име Орден на Дракона са в началото при Орден и при Дракон. Началната главна буква сигнализира начало на собствено съставно име. Дракон е с главна буква, защото е съкратено название от друго собствено име Драконът, победен от св. Георги.

Официален правописен речник (2012), т. 39.3.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата еврозона?

Отговор: Думата еврозона е съществително нарицателно име (със значение 'група от страните – членки на Европейския съюз, приели еврото за официална парична единица') и поради това се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012), с. 245.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише прилагателното западен в наименованието Западни Балкани?

Отговор: В Западни Балкани прилагателното западен е първа съставка на съставно собствено име и се пише с главна буква.
Срв. още Южна Франция, Западна Европа и др.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.3.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише Стрийт в името Даунинг Стрийт?

Отговор: В името Даунинг Стрийт думата Стрийт трябва да се напише с главна буква. Когато съставното собствено име е от чужд език и е предадено чрез транскрипция (както е в случая) или транслитерация, главните букви в него се пишат според оригиналната форма на името (в случая Downing Street).

Официален правописен речник (2012), т. 39.4.

Въпрос: Къде има главни букви в названието Българско Черноморие?

Отговор: Названието Българско Черноморие е съставно географско име, в което като втора съставка присъства собственото име Черноморие. Затова и двете съставки се изписват с главна буква: Българско Черноморие.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: С главна или малка буква се пише името на град Мека, когато се използва в преносно значение за означаване на качествена характеристика, напр. Град Кицбюел в Австрия е меката на ските?

Отговор: Имена на географски обекти, употребявани за означаване на качествена характеристика, се пишат с малка буква: Град Кицбюел в Австрия е меката на ските.

Официален правописен речник (2012), т. 42.1.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата десния в съчетанието: на десния бряг на Сена?

Отговор: В израза на десния бряг на Сена словосъчетанието десния бряг не представлява собствено име и затова думата десния се пише с малка буква: на десния бряг на Сена.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка начална буква трябва да се пише изразът континентална Европа?

Отговор: Изразът континентална Европа се пише с начална малка буква, тъй като е описателен израз и думата континентална не е първа съставна част на собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С начална главна или малка буква трябва да се напише източното разширяване на Европейския съюз?

Отговор: Съчетанието източното разширяване не представлява собствено име и се пише с малка буква: източното разширяване на Европейския съюз.

Официален правописен речник, 2012, т. 41.3.

Въпрос: С главна или малка буква се пише слънце в изречението Разбрах, че Слънцето е изградено предимно от водород?

Отговор: В изречението Разбрах, че Слънцето е изградено предимно от водород думата Слънцето се пише с главна буква, тъй като се има предвид собственото име на астрономическия обект. Срв.: Навън грее слънце и е много хубаво за разходки; Той седна на един напечен от слънцето камък.

Официален правописен речник (2012), с. 40.

Заб.: Името на категорията да бъде Имена на географски и астрономически обекти и геополитически понятия. Топоними?

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 43 резултата »