Въпрос: С главна буква ли трябва да се изпише думата продажби в съчетанието регионален мениджър „Продажби“, като тук се има предвид отдел „Продажби“?

Отговор: В съчетанието регионален мениджър „Продажби“ думата продажби трябва да се изпише с главна буква и в кавички, след като се има предвид отдел „Продажби“. Това е собствено име, което е приложение в рамките на словосъчетание.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: С начална главна или малка буква се пише името Съвет на Европейския съюз?

Отговор: Думата съвет е първа съставка на собствено име на институция и затова се пише с главна буква: Съвет на Европейския съюз.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата община в словосъчетанието община Видин?

Отговор: В словосъчетанието община Видин думата община със значение 'административно-териториална единица' се пише с малка буква, напр. Полагат нова пътна маркировка в община Видин.
Когато думата община се употребява като първа част от собственото име на институция (и като юридическо лице), тя се изписва с главна буква: В Община Видин постъпи писмо от граждани.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.; т. 39.2.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата дирекция в Дирекция "Вероизповедания"?

Отговор: В Дирекция "Вероизповедания" думата Дирекция се пише с главна буква, защото е първа част на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише Съветската армия?

Отговор: Съветска армия е едно от имената на въоръжените сили на бившия Съветски съюз и се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата министерството, когато замества вече споменатото в текста Министерство на регионалното развитие?

Отговор:

Когато думата Министерството замества споменатото вече в текста Министерство на регионалното развитие, тя се пише с главна буква. Когато съставно собствено име бива заменено с едносъставно собствено име, едносъставното собствено име трябва да бъде изписано с главна буква.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 39.3.1.

Въпрос: С главна или малка буква се изписва ​в свързан текст Комисията (от Комисия за защита на конкуренцията), след като вече наименованието е употребено в пълната си форма в текста?

Отговор: Когато в свързан текст съставно собствено име е съкратено до едносъставно собствено име, то също се пише с начална главна буква: Комисия за защита на конкуренцията = Комисията.

​ Официален правописен речник (2012), т. 39.3.1.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата отдел в израза отдел „Продажби“?

Отговор: Нарицателното съществително име отдел в словосъчетанието отдел „Продажби“ не влиза в състава на собственото име и поради това в изречение се пише с малка буква: Специалистите в отдел „Продажби“ постоянно привличат нови клиенти.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.

Въпрос: С малка или с главна буква трябва да се напише второ прилагателно свети в името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“?

Отговор: Второто прилагателно свети в името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ трябва да се пише с малка буква, тъй като не е първа дума в съставното собствено име, в което е включено.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1.; 39.2.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише Посолството, ако се използва вместо пълното собствено име на конкретно посолство?

Отговор: Ако се използва вместо пълното собствено име на конкретно посолство, думата Посолството трябва да се напише с главна буква, за да се означи връзката ѝ със собсвеното име, което замества, напр. Посолство на Република България в ЛондонПосолството.

Официален правописен речник (2012), т. 39.3.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише Евросъюза в текстове, за да се избегне повторение?

Отговор: Названието Евросъюз се пише с главна буква, когато се използва вместо Европейски съюз. Това изписване е в съответствие с правилото, че съкратените или перифразирани съставни собствени имена се пишат с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.3.1.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се пише думата районно в името VI районно полицейско управление?

Отговор: В посочения случай думата районно трябва да се пише с малка буква, тъй като не е първа част от собственото име на обекта: VI районно полицейско управление.

Официален правописен речник, 2012 г., 39.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише прилагателното национален в съчетанието Национален парк „Меса Верде“?

Отговор: Национален парк „Меса Верде“ е съставно собствено име, поради което прилагателното национален се пише с главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напишат названията Руският клуб и Унгарският ресторант?

Отговор: Словосъчетанията Руският клуб и Унгарският ресторант трябва да се пишат с начална главна буква, тъй като са употребени като собствени имена. Това са имена на бивши известни столични ресторанти.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата изток в съчетанието пристанищен терминал Русе-изток?

Отговор: В съчетанието пристанищен терминал Русе-изток думата изток е задпоставено приложение към собственото име Русе и се пише с малка буква.
Срв. още: Марица-изток, София-север, Бургас-юг и др.

Официален правописен речник (2012), т. 114.4.

Въпрос: Къде има главни букви в разгърнатото наименование на ПСПВ?

Отговор: В наименованието Пречиствателна станция за питейна вода само първата дума се пише с главна буква.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата купел в името на квартала Овча купел?

Отговор: В името на квартала Овча купел думата купел се пише с малка буква. Овча купел е съставно собствено име, чиято втора съставка представлява съществително нарицателно, а не съществително собствено име.
Срв. още: Горна баня, Попови ливади, Черна гора и др.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С колко главни букви трябва да се напише на български името Макдоналдс (McDonald's)?

Отговор: Името Макдоналдс се пише само с една главна буква, както и други имена, които започват със съставката Мак, например Маклийн, Макдугъл, Макгрегър и др.

Официален правописен речник (2012), т. 32.4.

Въпрос: С колко главни букви се пише името Българско национално радио?

Отговор: Съставното собствено име Българско национално радио се пише с една главна буква – при първата съставка. Когато съставното собствено име не включва друго собствено име, с главна буква се пише само първата съставка.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата техник в името „Луфтханза техник/Техник София“ ООД?

Отговор: Правилно е техник да се напише с главна буква: „Луфтханза Тѐхник София“ ООД. Името идва от чужд език, а главните букви в съставни собствени имена от чужди езици, предадени чрез транскрипция и транслитерация, се пишат според оригиналната форма на името.

Официален правописен речник (2012), т. 31.1., 39.4.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 27 резултата »