Въпрос: С главна или малка буква се пише думата година в името на празника Нова година: Пожелаваме Ви весела Коледа и щастлива Нова година!

Отговор: Името на празника „Нова година“ се пише с главна буква само при първата по ред дума: „Пожелаваме Ви весела Коледа и щастлива Нова година!“.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1.

Въпрос: С какви букви (главни или малки) се пише Руско-турска освободителна война?

Отговор: Правилно е Руско-турска освободителна война да се пише с начална главна буква, защото названието е съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата ден в названието Ден на отворените врати?

Отговор: В названието Ден на отворените врати думата ден се пише с главна буква, защото е първа съставка на съставно собствено име на събитие.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: Как се пише името на празника Ден на независимостта?

Отговор: С главна буква се пише само съществителното Ден от съставното собствено име Ден на независимостта.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: Огражда ли се в кавички и с каква начална буква се пише названието Оранжева революция?

Отговор: Названието Оранжева революция се пише с начална главна буква без кавички, защото е собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С каква буква се пише съществителното година в изречението „Честита Нова година!“?

Отговор: Съществителното година в поздрава Честита Нова година! се пише с малка буква, тъй като не е първа съставка на собственото име Нова година.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.2.2.

Въпрос: Къде трябва да се пишат главни букви в прилагателното руско-турска като част от названието Руско-турска война?

Отговор: С главна буква трябва да се напише само първата съставка Руско-, за да се отбележи началото на съставното собствено име: Руско-турска война, а не Руско-Турска.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: Как е правилно да се напише името на празника Ден на народните будители?

Отговор: Правилно е Ден на народните будители, защото имената на празниците, които са съставни собствени имена, имат начална главна буква само на първата съставка, ако не съдържат друго собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: В името на празника Ден на българската просвета и култура колко главни букви има?

Отговор: В съставното собствено име Ден на българската просвета и култура с главна буква се пише само съществителното ден, защото в името на празника няма друго собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39., т. 39.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише освобождението ​в израза: Концерт по случай Освобождението на България?

Отговор: В израза: Концерт по случай Освобождението на България думата Освобождението е с главна буква, тъй като означава важно събитие в българската история, станало на 3 март 1878 г. Същата дума се изписва с малка буква освобождение, когато не означава това конкретно събитие. Например: Българите се борят за освобождението си от османска власт.

Официален правописен речник (2012), т. 38.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише заговезни в названието на празника Сирни заговезни?

Отговор: Заговезни (още заговелки) е съществително нарицателно име и когато не е употребено самостоятелно, а е втора част от названието на празника, се пише с малка буква: Сирни заговезни, Месни заговезни, Петрови заговезни.

Официален правописен речник (2012), т. 41., с. 266.

Въпрос: С главна или малка буква се пише прилагателното име националният в израза националният празник на България?

Отговор: В израза националният празник на България прилагателното име националният се пише с малка буква, тъй като изразът не представлява собствено име на празник, а е негово описателно название.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Има ли главна буква при свети в следния случай: Свети-Софрониеви четения?

Отговор: В този случай изразът Свети-Софрониеви четения е съставно собствено име на събитие, затова се пише с начална главна буква.
Срв. свети-Софрониев ръкопис, където свети се пише с малка буква, защото изразът не е собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: Къде има главни букви в съставното собствено име Ден на храбростта и Българската армия?

Отговор: Съставното собствено име Ден на храбростта и Българската армия се пише с две главни букви, защото в него се съдържа друго собствено име. С главна буква се пишат началото на собственото име и началото на другото собствено име - Българската армия.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Трифон зарезан или Трифон Зарезан?

Отговор: Правилно е писането с две главни букви – Трифон Зарезан, тъй като това е съставно собствено име, което съдържа друго собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: С малка или с главна буква трябва да се напише думата национален в изречението „Честит национален празник!“?

Отговор: Правилно е думата национален да се напише с малка буква: Честит национален празник!, тъй като съчетанието национален празник не представлява съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише Международен ден на жената?

Отговор: Правилно е Международен ден на жената да се пише с начална главна буква, тъй като е съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише конгрес в изречението Изпълкомът ще назначи дата за конгрес на Българския футболен съюз?

Отговор: В изречението Изпълкомът ще назначи дата за конгрес на Българския футболен съюз съществителното име конгрес трябва да се напише с малка буква. В това изречение то не е употребено като собствено име на конкретен конгрес, а като съществително нарицателно име, с което се назовава видът събитие по принцип.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише прилагателното новата в изречението: „Да е честита и успешна новата 2020/2021 учебна година!“?

Отговор: С главна буква се пише названието на празника Нова година (1 януари), но това не се отнася за начало на учебна година.
Правилно е прилагателното новата да се напише с малка буква: „Да е честита и успешна новата 2020/2021 учебна година!“.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата мондиалите в изречението Този футболист участва в мондиалите от 1950 до 1966 г.?

Отговор: Думата мондиалите се пише с малка буква, тъй като е употребена като съществително нарицателно, а не като съществително собствено, т.е. не представлява име на конкретно събитие: Този футболист участва в мондиалите от 1950 до 1966 г. (използва се в множествено число, членувана). Срв. и: С всеки следващ мондиал организацията става все по-добра. Но: Това се е случило по време на Мондиал 2006. Срв. също: С всяко следващо световно първенство по футбол организацията става все по-добра; но: Това се е случило по време на Световното първенство по футбол през 2006.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 21 резултата »