Въпрос: Как се пише думата ПОПМУЗИКА?

Отговор: Думата ПОПМУЗИКА се пише слято, защото е сложно съществително име (при него първата съставка конкретизира втората). Допуска се и разделно писане – ПОП МУЗИКА, тъй като двете съставки се употребяват в езика и като самостоятелни думи.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: екодизайн, еко-дизайн или еко дизайн?

Отговор: Думата екодизайн се пише слято, тъй като представлява сложна дума, в която първата съставка еко- пояснява втората съставка дизайн. Тъй като първата съставка не е самостоятелна дума в българския език, а е съкратено прилагателно (екологичен), разделно писане в този случай не се допуска.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Полуслято или разделно се пише страна членка?

Отговор: Страна членка се пише разделно, тъй като това е словосъчетание от две съществителни имена, първото от които може да се членува: страната членка.

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.

Въпрос: Как се пише думата инвитро?

Отговор: Думата инвитро се пише слято.

Официален правописен речник (2012), с. 303.

Въпрос: Как се пише изразът заместник генерален директор?

Отговор: Изразът заместник генерален директор се пише разделно, като три отделни думи. Когато пред словосъчетания (в случая – генерален директор) се добави съществително име (заместник), то се пише отделно от останалата част.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.5.

Въпрос: Как се пише изразът ВАГОНИ ЦИСТЕРНИ?

Отговор: Изразът вагони цистерни се пише разделно, тъй като това е съчетание от две отделни съществителни и първото от тях може да се членува: вагоните цистерни.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.2, т. 55.1.

Въпрос: Как се пише думата КИНОКЛУБ?

Отговор: Думата киноклуб е сложно съществително, в което подчинена основа е съществителното от чужд произход кино, и се пише слято по традиция (срв. и балетмайстор, радиопредаване, фотоконкурс и др.).

Официален правописен речник (2012), т. 53.4; с. 322.

Въпрос: Как е правилно да се напише айскафе?

Отговор: Думата айскафе се пише слято. Това е сложно съществително име, чиято първа съставка не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише грандама?

Отговор: Думата грандама се пише слято, защото е сложна дума, в която първата съставка гран- пояснява втората съставка дама. Тъй като първата съставка не е самостоятелна дума в българския език, разделно писане в този случай не се допуска. Слятото писане на думата е наложено и по традиция.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

(2)

Въпрос: Как е правилно да се напише: кънтримузика или кънтри музика?

Отговор: Правилни са и двете форми: кънтримузика и кънтри музика. Тъй като и двете съставки са от чужд произход и се употребяват и като самостоятелни думи в българския език, се допуска както слятото, така и разделното писане.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: уебсайт, уеб-сайт или уеб сайт?

Отговор: Думата уебсайт се пише слято, тъй като представлява сложно съществително име, при което първата съставка уеб конкретизира втората сайт.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 5.3.4.1.

Въпрос: Как се пишат думите мотосъбор, мотоклуб, мотошествие -– слято или разделно?

Отговор: Сложните думи с първа съставка мото се пишат слято: мотосъбор, мотоклуб, мотошествие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как е правилно да се пишат думите бонфиле и контрафиле?

Отговор: Думите бонфиле и контрафиле се пишат слято. Това са сложни съществителни имена, при които първата съставка не се употребява като самостоятелна дума (в това значение).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Как се пише фирма лидер?

Отговор:Фирма лидер" се пише разделно. Това е словосъчетание, а не сложна дума, защото при членуване се променя първата от двете думи: фирмата лидер.

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.


Въпрос: Как се пише думата миниигра?

Отговор: Думата се пише слято: миниигра. Това е сложна дума, чиято първа съставка мини е подчинена и е съкратено прилагателно име.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как се пише заместник изпълнителен директор?

Отговор: Заместник изпълнителен директор се пише разделно. Изпълнителен директор е словосъчетание, пред което е добавена думата заместник.

Официален правописе речник (2012), т. 54.1.5.

Въпрос: Как се пише думата β-излъчване?

Отговор: Думата β-излъчване е сложно съществително, в което като подчинена основа е използвана буквата β, и трябва да се пише полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.2; т. 54.1.8.

Въпрос: Как се пише думата α-лъчи?

Отговор: Думата α-лъчи е сложно съществително, в което като подчинена основа е използвана буквата α, и трябва да се пише полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.2; т. 54.1.8.

Въпрос: Офисмашина или офис машина?

Отговор: Думата може да се изпише и слято, и разделно: офисмашина и офис машина. Сложни съществителни, чиито съставки (първата или двете) са от чужд произход и се употребяват и като самостоятелни думи, може да се пишат и слято, и разделно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1; т. 55.2.

Въпрос: Офсетмашина или офсет машина?

Отговор: Думата може да се изпише и слято, и разделно: офсетмашина и офсет машина. Сложни съществителни, чиито съставки (първата или двете) са от чужд произход и се употребяват и като самостоятелни думи, може да се пишат и слято, и разделно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1; т. 55.2.

« Страници 1 от 12; Страници показани 1-20 от 232 резултата »