Въпрос: Как се пише по-долу?

Отговор: Частицата по- се пише полуслято при сравнителна степен на прилагателни и наречия: по-долу.

Официален правописен речник (2012), т. 114.1.

Въпрос: Как се пише най-първите в словосъчетанието най-първите хора?

Отговор: Най-първите в словосъчетанието най-първите хора се пише с дефис, защото е форма за превъзходна степен.

Официален правописен речник (2012), т. 58.

Въпрос: Има ли дефис при частицата по̀ в израза по̀ на изток?

Отговор: При съчетания с предлог частицата по̀ се пише отделно: по̀ на изток.

Официален правописен речник (2012), т. 58.2.

Въпрос: С дефис ли трябва да се напише по-състарен?

Отговор: По-състарен се пише с дефис, тъй като представлява сравнителна степен на прилагателното състарен.

Официален правописен речник (2012), т. 58.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно трябва да се напише по-следващата в съчетанието по-следващата седмица?

Отговор: В съчетанието по-следващата седмица по-следващ е сравнителната степен на прилагателното следващ и се пише полуслято, с дефис. По семантични причини прилагателното следващ не образува превъзходна степен.

Официален правописен речник (2012), т. 114.1.

Въпрос: Трябва ли да се отбележи ударението при частицата по в израза по̀ по нашенски?

Отговор: При съчетания с предлог частицата по се пише отделно, като буквата за гласната [о] от частицата се пише със знак за ударение: по̀ по нашенски.

Официален правописен речник (2012), т. 58.2.

Въпрос: Как е правилно да се пише повтарящата се частица най: най-най-хубаво?

Отговор: Повтарящата се частица най също се пише полуслято: най-най-хубаво.

Официален правописен речник (2012), т. 58, т. 114.1.


Въпрос: Полуслято или разделно се пише най обичам?

Отговор: В съчетание с глагол частицата най се пише отделно: най обичам.

Официален правописен речник (2012), т. 58.2.

Въпрос: Как е правилно да се изпише изразът: най у дома или най-удома?

Отговор: Правилно е изразът да се напише разделно, тъй като частицата най се пише разделно в съчетание с предлог: най у дома.

Официален правописен речник (2012), т. 58.2.

Въпрос: Как е правилно да се напише – по̀ така или по-така – в изречението Надяваме се годината да бъде по-така?

Отговор: В изречението Надяваме се годината да бъде по-така е правилно частицата по да се напише полуслято с наречието така. Частиците по и най се пишат полуслято с наречията за образуване на тяхната сравнителна и превъзходна степен: по-нагоре, най-отпред.

Официален правописен речник (2012), т. 58.

Въпрос: Как се пише частицата по в изречението Това по̀ би ти отивало?

Отговор: Частицата по трябва да се напише отделно: Това по̀ би ти отивало. При глаголи по се пише отделно, като буквата о се пише със знак за ударение.

Официален правописен речник (2012), т. 58.2.

Въпрос: Как е правилно да се напише по-по-най?

Отговор: Правилно е да се напише полуслято, с две малки тирета: по-по-най.