Въпрос: Как трябва да се предаде на кирилица съкращението OLX?

Отговор: Съкращението OLX се предава на кирилица по следния начин: О Ел Eкс. В този случай чуждите имена на буквите се пишат отделно и с начална главна буква (срв. О Ем Ви, Би Би Си).

Официален правописен речник (2012), т. 53.9.1 и т. 55.5.

Въпрос: Микро ДНК или микро-ДНК?

Отговор: Абревиатурите не допускат слято или полуслято писане с други думи или съставни части на сложни думи (микро-, анти-, транс- и др.), затова и съчетания като микро ДНК се пишат разделно.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ПЕН клуб или ПЕН-клуб?

Отговор: Правилно е да се напише разделно: ПЕН клуб. Съчетанията от буквено съкращение и съществително име се пишат разделно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.2 и т. 55.2.2.