Въпрос: Как е правилно да се напише: Небет тепе, Небет-тепе или Небеттепе?

Отговор: Правилно е да се напише разделно: Небет тепе. Това е собствено име от чужд език и се пише според оригиналната си форма.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.

Въпрос: Как е правилно да се напише: рент-а-кар, рентакар или рент а кар?

Отговор: Думата рент-а-кар се пише полуслято, с два дефиса.

Официален правописен речник (2012), с. 556.

Въпрос: Как е правилно: вабанк, ва-банк или ва банк?

Отговор: Правилно е да се пише слято: вабанк. Изразът е от чужд произход (фр. va banque) и в други езици се пише разделно, по-рядко слято. У нас се възприема като една дума, тъй като отделните съставки нямат самостоятелна употреба в българския език.

Официален правописен речник (2012), с. 186.