Въпрос: Как е правилно да се пише: Банкок или Бангкок?

Отговор: Правилната писмена форма на името на тайландската столица е Банкок.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Ламанш или Ла Манш?

Отговор: Правилно е да се пише Ламанш. Слятото писане на името в българския език е установено по традиция.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.2.

Въпрос: Как е правилното име на държавата: Хърватия или Хърватска?

Отговор: Правилното име на държавата е Хърватия.

Въпрос: Как е правилно да се пише на български името Elon Musk: Илън Мъск или Илон Мъск?

Отговор: Правилно е Elon Musk на български да се пише Илън Мъск, като по този начин се отразява по-точно оригиналният изговор на името.

Официален правописен речник (2012), т. 25.1.

Въпрос: Как се предават китайските собствени имена на български език?

Отговор: Водещ принцип при предаването на китайските собствени имена в българския език е транскрипцията – точно или възможно най-близко предаване на оригиналния изговор на имената в рамките на българската фонетика и правопис. В някои случаи имената се предават по традиция, напр. Пекин (изг. Бейдзин, Пейджин).

Официален правописен речник (2012), с. 30.

Въпрос: Как се изписва на кирилица Шан-з-Елизе?

Отговор: Шан-з-Елизе ​се изписва по традиция с дефис отляво и отдясно на з.

Въпрос: Как трябва да се предаде на български личното име на Чайковски: Пьотър Илич Чайковски или Пьотр Илич Чайковски?

Отговор: Личното име на Чайковски трябва да се предаде на български с формата Пьотър, тъй като при предаването на собствени имена от чужди езици между краесловните съгласни [л] или [р] и предходната съгласна се вмъква [ъ], което се отбелязва при писане: Пьотър Илич Чайковски.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.1.

Въпрос: Трябва ли да се пише двойната съгласна при наименованието Утар Прадеш/Уттар Прадеш?

Отговор: Името Утар Прадеш се пише само с едно т, тъй като двойните съгласни за отбелязване на два еднакви звука се предават само при свързването на две морфеми.

Официален правописен речник (2012), т. 27.3.

Въпрос: Как е правилно да се пише на български: Нотр Дам или Нотър Дам?

Отговор: Правилно е да се пише Нотър Дам. При предаване на български на чужди собствени имена между краесловно р (или л) и предходна съгласна се вмъква ъ.

Официален правописен речник, 2012, т. 27.6.1.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно трябва да се напише думата радиотелевизия при предаване на български език на названието на хърватската телевизионна програма Hrvatska radiotelevizija?

Отговор: При предаването на названието на хърватската телевизионна програма Hrvatska radiotelevizija на български език думата радиотелевизия трябва да се напише слято според оригиналната си форма: Хърватска радиотелевизия.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.

Въпрос: Как се предава правилно на български наименованието LIDL: Лидл или Лидъл?

Отговор: Правилната транскрибция на наименованието LIDL на български е Лидъл. Между крайната съгласна л и предходната съгласна се вмъква гласна ъ, която се предава при писане.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.1.

Въпрос: Кое е правилното изписване на български: Лос Анжелис или Лос Анджелис?

Отговор: Правилното изписване на български е с дж: Лос Анджелис.

Нов правописен речник на българския език (2002), с. 1015.