Въпрос: Как е правилно да се пише: Банкок или Бангкок?

Отговор: Правилната писмена форма на името на тайландската столица е Банкок.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Ламанш или Ла Манш?

Отговор: Правилно е да се пише Ламанш. Слятото писане на името в българския език е установено по традиция.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.2.

Въпрос: Как е правилното име на държавата: Хърватия или Хърватска?

Отговор: Правилното име на държавата е Хърватия.

Въпрос: Как се транскрибира правилно на български английското име Snowden: Сноудън или Сноудан?

Отговор: Правилната транскрипция на името на български е Сноудън.

Данчев, А. Българска транскрипция на английски имена. София, 1995, с.190.

Въпрос: Как е правилно да се пише на български името Elon Musk: Илън Мъск или Илон Мъск?

Отговор: Правилно е Elon Musk на български да се пише Илън Мъск, като по този начин се отразява по-точно оригиналният изговор на името.

Официален правописен речник (2012), т. 25.1.

Въпрос: С главна или малка буква се изписва последната съставка от името на корейския държавен ръководител Ким Чен Ун?

Отговор: Последната съставка от името на корейския държавен ръководител Ким Чен Ун се изписва с главна буква.

​Официален правописен речник (2012), т. 38; т. 32.

Въпрос: Как се предават китайските собствени имена на български език?

Отговор: Водещ принцип при предаването на китайските собствени имена в българския език е транскрипцията – точно или възможно най-близко предаване на оригиналния изговор на имената в рамките на българската фонетика и правопис. В някои случаи имената се предават по традиция, напр. Пекин (изг. Бейдзин, Пейджин).

Официален правописен речник (2012), с. 30.

Въпрос: Как се изписва на кирилица Шан-з-Елизе?

Отговор: Шан-з-Елизе ​се изписва по традиция с дефис отляво и отдясно на з.

Въпрос: Как трябва да се предаде на български личното име на Чайковски: Пьотър Илич Чайковски или Пьотр Илич Чайковски?

Отговор: Личното име на Чайковски трябва да се предаде на български с формата Пьотър, тъй като при предаването на собствени имена от чужди езици между краесловните съгласни [л] или [р] и предходната съгласна се вмъква [ъ], което се отбелязва при писане: Пьотър Илич Чайковски.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.1.

Въпрос: Трябва ли да се пише двойната съгласна при наименованието Утар Прадеш/Уттар Прадеш?

Отговор: Името Утар Прадеш се пише само с едно т, тъй като двойните съгласни за отбелязване на два еднакви звука се предават само при свързването на две морфеми.

Официален правописен речник (2012), т. 27.3.

Въпрос: Как е правилно да се пише на български: Нотр Дам или Нотър Дам?

Отговор: Правилно е да се пише Нотър Дам. При предаване на български на чужди собствени имена между краесловно р (или л) и предходна съгласна се вмъква ъ.

Официален правописен речник, 2012, т. 27.6.1.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно трябва да се напише думата радиотелевизия при предаване на български език на названието на хърватската телевизионна програма Hrvatska radiotelevizija?

Отговор: При предаването на названието на хърватската телевизионна програма Hrvatska radiotelevizija на български език думата радиотелевизия трябва да се напише слято според оригиналната си форма: Хърватска радиотелевизия.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български македонското име Дрвошанов?

Отговор: Правилно е да се предаде Дървошанов. Съгласната р в позиция между съгласни в собствени имена от славянски езици се предават на български според правилото за групите -ър-/-ръ- и -ъл/-лъ-.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.

Въпрос: Как се предава правилно на български наименованието LIDL: Лидл или Лидъл?

Отговор: Правилната транскрибция на наименованието LIDL на български е Лидъл. Между крайната съгласна л и предходната съгласна се вмъква гласна ъ, която се предава при писане.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.1.

Въпрос: Кое е правилното изписване на български: Лос Анжелис или Лос Анджелис?

Отговор: Правилното изписване на български е с дж: Лос Анджелис.

Нов правописен речник на българския език (2002), с. 1015.

Въпрос: Как се предава на български руската фамилия Чайковский: Чайковский или Чайковски?

Отговор: Руската фамилия Чайковский е правилно да се предава на български без й в края: Чайковски. Установено е да не се пише й в края на руски фамилни имена.

Официален правописен речник (2012), т. 30.4.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български украинското лично име Володимир: Володимир или Владимир?

Отговор: Правилно е украинското лично име Володимир да се предаде на български като Володимир, а не като Владимир. По същия начин например руското име Пётр и полското име Piotr се предават на български като Пьотър, а не като Петър. Собствените имена от чужди езици се предават на български обикновено чрез транскрипция (предаване на звуковия им състав със средствата на българския език).
Вв отделни случаичужди собствени имена се предават и чрез транслитерация (предаване на буквения им състав със съответните букви от българската азбука), по-рядко – чрез превод (само при някои отдавна навлезли или широко известни имена, напр. Августин Блажени, Карл Велики, Хенри Осми) и също рядко – в установена по традиция форма (отново при отдавна навлезли и широко известни имена, напр. Англия, Париж, Дарвин).

Официален правописен речник (2012), с. 30.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български украинското фамилно име Зеленский?

Отговор: Правилно е украинското фамилно име Зеленский да се предаде без -й в окончанието: Зеленски. Освен за руските това правило важи и за украинските фамилни имена.

Официален правописен речник (2012), т. 30.4.

Въпрос: Как се предава на български английското име Ashton – Аштън или Ащън?

Отговор: Правилно е английското име Ashton да се предаде на български по следния начин: Ащън. Съчетанието от съгласните [ш] и [т] в чужди собствени имена се предава на български с буква щ.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 27.7.

Въпрос: Как е правилно да се изпише на български името на града Aachen в Германия: Аахен или Ахен?

Отговор: Правилно е да се изпише с едно а: Ахен. По общото правило дължината на гласните в чуждия език не се отбелязва при предаването им на български чрез транскрипция (т.е. при предаването на звуковия състав на чуждите имена със средствата на българския език).

Официален правописен речник (2012), т. 26.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 29 резултата »