Въпрос: Как се транскрибира правилно на български английското име Snowden: Сноудън или Сноудан?

Отговор: Правилната транскрипция на името на български е Сноудън.

Данчев, А. Българска транскрипция на английски имена. София, 1995, с.190.

Въпрос: Как е правилно да се пише на български името Elon Musk: Илън Мъск или Илон Мъск?

Отговор: Правилно е Elon Musk на български да се пише Илън Мъск, като по този начин се отразява по-точно оригиналният изговор на името.

Официален правописен речник (2012), т. 25.1.

Въпрос: С главна или малка буква се изписва последната съставка от името на корейския държавен ръководител Ким Чен Ун?

Отговор: Последната съставка от името на корейския държавен ръководител Ким Чен Ун се изписва с главна буква.

​Официален правописен речник (2012), т. 38; т. 32.

Въпрос: Как се предават китайските собствени имена на български език?

Отговор: Водещ принцип при предаването на китайските собствени имена в българския език е транскрипцията – точно или възможно най-близко предаване на оригиналния изговор на имената в рамките на българската фонетика и правопис. В някои случаи имената се предават по традиция, напр. Пекин (изг. Бейдзин, Пейджин).

Официален правописен речник (2012), с. 30.

Въпрос: Как трябва да се предаде на български личното име на Чайковски: Пьотър Илич Чайковски или Пьотр Илич Чайковски?

Отговор: Личното име на Чайковски трябва да се предаде на български с формата Пьотър, тъй като при предаването на собствени имена от чужди езици между краесловните съгласни [л] или [р] и предходната съгласна се вмъква [ъ], което се отбелязва при писане: Пьотър Илич Чайковски.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.1.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български македонското име Дрвошанов?

Отговор: Правилно е да се предаде Дървошанов. Съгласната р в позиция между съгласни в собствени имена от славянски езици се предават на български според правилото за групите -ър-/-ръ- и -ъл/-лъ-.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.

Въпрос: Как се предава на български руската фамилия Чайковский: Чайковский или Чайковски?

Отговор: Руската фамилия Чайковский е правилно да се предава на български без й в края: Чайковски. Установено е да не се пише й в края на руски фамилни имена.

Официален правописен речник (2012), т. 30.4.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български украинското лично име Володимир: Володимир или Владимир?

Отговор: Правилно е украинското лично име Володимир да се предаде на български като Володимир, а не като Владимир. По същия начин например руското име Пётр и полското име Piotr се предават на български като Пьотър, а не като Петър. Собствените имена от чужди езици се предават на български обикновено чрез транскрипция (предаване на звуковия им състав със средствата на българския език).
Вв отделни случаичужди собствени имена се предават и чрез транслитерация (предаване на буквения им състав със съответните букви от българската азбука), по-рядко – чрез превод (само при някои отдавна навлезли или широко известни имена, напр. Августин Блажени, Карл Велики, Хенри Осми) и също рядко – в установена по традиция форма (отново при отдавна навлезли и широко известни имена, напр. Англия, Париж, Дарвин).

Официален правописен речник (2012), с. 30.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български украинското фамилно име Зеленский?

Отговор: Правилно е украинското фамилно име Зеленский да се предаде без -й в окончанието: Зеленски. Освен за руските това правило важи и за украинските фамилни имена.

Официален правописен речник (2012), т. 30.4.

Въпрос: Как се предава на български английското име Ashton – Аштън или Ащън?

Отговор: Правилно е английското име Ashton да се предаде на български по следния начин: Ащън. Съчетанието от съгласните [ш] и [т] в чужди собствени имена се предава на български с буква щ.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 27.7.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името на персийския поет: Омар Хаям или Омар Хайям?

Отговор: По традиция името се предава без й. Правилно е Омар Хаям.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български личното име: Омар Хаям или Омар Хайям?

Отговор: Правилно е на български личното име да се предаде като Омар Хаям. Въпреки че в българската иранистика е прието изписването Омар Хайям, установеното по традиция предаване на името на български е без й. Йотувано а се предава на български с буквата я.

Официален правописен речник (2012), т. 26.4.1.