Въпрос: Как е правилно да се пише: Банкок или Бангкок?

Отговор: Правилната писмена форма на името на тайландската столица е Банкок.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Ламанш или Ла Манш?

Отговор: Правилно е да се пише Ламанш. Слятото писане на името в българския език е установено по традиция.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.2.

Въпрос: Как е правилното име на държавата: Хърватия или Хърватска?

Отговор: Правилното име на държавата е Хърватия.

Въпрос: Трябва ли да се пише двойната съгласна при наименованието Утар Прадеш/Уттар Прадеш?

Отговор: Името Утар Прадеш се пише само с едно т, тъй като двойните съгласни за отбелязване на два еднакви звука се предават само при свързването на две морфеми.

Официален правописен речник (2012), т. 27.3.

Въпрос: Кое е правилното изписване на български: Лос Анжелис или Лос Анджелис?

Отговор: Правилното изписване на български е с дж: Лос Анджелис.

Нов правописен речник на българския език (2002), с. 1015.

Въпрос: Как е правилно да се изпише на български името на града Aachen в Германия: Аахен или Ахен?

Отговор: Правилно е да се изпише с едно а: Ахен. По общото правило дължината на гласните в чуждия език не се отбелязва при предаването им на български чрез транскрипция (т.е. при предаването на звуковия състав на чуждите имена със средствата на българския език).

Официален правописен речник (2012), т. 26.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български названието на канадската провинция: Нова Скотиа или Нова Скотия?

Отговор: Правилно е Нова Скотия. При предаване на собствени имена от чужди езици чрез транскрипция йотувано [а] се предава с буква я.

Официален правописен речник (2012), т. 26.4.1.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името на автономна област в Дания: Ферьорски острови или Фарьорски острови?

Отговор: Правилно е това име да се предаде на български с е: Ферьорски острови. В началото на названието Faeroe има несъществуващ в българския език звук (ае), който се предава на български опростено с е.

Наредба № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името от английски език Keeling: Килинг или Кийлинг?

Отговор: Правилно е името Keeling да се предаде на български като Кийлинг. Дългата гласна [i] в английски собствени имена се предава на български с буквеното съчетание ий.

Официален правописен речник (2012), т. 26.1.