Въпрос: Как се изписва на кирилица Шан-з-Елизе?

Отговор: Шан-з-Елизе ​се изписва по традиция с дефис отляво и отдясно на з.