Въпрос: Как се изписва на кирилица Шан-з-Елизе?

Отговор: Шан-з-Елизе ​се изписва по традиция с дефис отляво и отдясно на з.

Въпрос: ​С главна или с малка буква се пише Стрийт в името Пънк Стрийт?

Отговор: В името Пънк Стрийт думата Стрийт трябва да се напише с главна буква. Това е съставното собствено име от чужд език и е предадено на български чрез транскрипция, затова главните букви в него се пишат според оригиналната форма на името (в случая Punk Street).

Официален правописен речник (2012), т. 39.4.