Въпрос: Слято, полуслято или разделно трябва да се напише думата радиотелевизия при предаване на български език на названието на хърватската телевизионна програма Hrvatska radiotelevizija?

Отговор: При предаването на названието на хърватската телевизионна програма Hrvatska radiotelevizija на български език думата радиотелевизия трябва да се напише слято според оригиналната си форма: Хърватска радиотелевизия.

Официален правописен речник (2012), т. 32.6.

Въпрос: Как се предава правилно на български наименованието LIDL: Лидл или Лидъл?

Отговор: Правилната транскрибция на наименованието LIDL на български е Лидъл. Между крайната съгласна л и предходната съгласна се вмъква гласна ъ, която се предава при писане.

Официален правописен речник (2012), т. 27.6.1.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български чуждото собствено име Nokia: Нокиа или Нокия?

Отговор: Чуждото собствено име Nokia е правилно да се предаде на български като Нокия. Буквосъчетанието ia в краесловието се предава на български със съчетанието ия. Например: Italia (ит.) – Италия, Alenia (фр.) – Аления, Storlia (норв.) – Сторлия, California (англ.) – Калифорния.

Официален правописен речник (2012), т. 26.6.2.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името Moody's: Мудис или Муудис?

Отговор: Правилно е на български името да се пише с едно у: Мудис, тъй като дължината на гласната в чуждия език не се отбелязва при транскрипция.

Официален правописен речник (2012), т. 26.

Въпрос: С колко главни букви е правилно да се изпише на български език името Дънди Прешъс Металс?

Отговор: Правилно е това съставно собствено име да се напише с три главни букви: Дънди Прешъс Металс, тъй като е предадено от английски на български език чрез транскрипция и следва да се изпише според оригиналната графика с главни букви и при трите съставки.

Официален правописен речник (2012), т. 39.4, т. 32.1