Въпрос: Допуска ли се в текст на български език някои названия да се пишат на английски, например Yahoo?

Отговор: Допуска се широко известни собствени имена от чужди езици да се предават в оригиналната си графика в текст на български език: Yahoo и Microsoft отново се намират в преговори.

Официален правописен речник (2012), т. 31.

Въпрос: Как се предават на латиница имената на институции?

Отговор: Наименованията на институции не се транслитерират, а се превеждат, напр. Министерство на вътрешните работи Ministry of Internal Affairs.

Официален правописен речник (2012), т. 36.

Въпрос: Как се транслитерира името Аспарух: Asparuh или Asparukh?

Отговор: В съответствие със Закона за транслитерацията името Аспарух се предава чрез латински букви по следния начин: Asparuh.

Официален правописен речник, 2012, т. 33.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на английски площад „Света Неделя“?

Отговор: Само думата площад се превежда, а собственото име Света Неделя се транслитерира: Sveta Nedelya Square.

Официален правописен речник, 2012, т. 33, т. 36.

Въпрос: Как се транслитерира собственото име България: Bulgaria или Balgaria?

Отговор: Собственото име България се транслитерира (т.е. предава се чрез латински букви) по следния начин: Bulgaria.

Официален правописен речник (2012), т. 33.1.

Въпрос: Може ли съчетанието PR специалист да се напише изцяло на кирилица по следния начин: ПР специалист?

Отговор: Не е препоръчително буквеното съкращение PR да се пише като ПР, тъй като зад буквеното съкращение на кирилица не стои словосъчетание с тези начални букви.