Въпрос: Как се пише правилно на български: контрагент или контрахент?

Отговор: Думата контрагент е с латински произход (от contrahens, -entis ‘свързващ’) и има значение ‘страна по договор’. Установеният правопис на български, независимо от изходната форма, е контрагент, тъй като думата е навлязла от руски език (рус. контрагент).

Официален правописен речник (2012), с. 335.