Въпрос: Как е правилно да се напише: за резил или зарезил?

Отговор: За резил е съчетание от предлог и съществително име и поради това се пише разделно: Ставам за резил.

Официален правописен речник (2012), т. 53.20.1.1.