Въпрос: Как е правилно да се пише: карманьола или караманьола? (Думата е название на революционна песен от времето на Френската буржоазна революция и на танц, който се играе при съпровод с тази песен.)

Отговор: Правилно е да се пише карманьола от френски carmagnole.