Въпрос: Как е множественото число на думата добавък?

Отговор: Думата добавък се употребява само в единствено число. В зависимост от контекста вместо тази дума може да се използва думата добавка, която има форма за множествено число добавки.