Въпрос: Коя форма е правилна: помпон или понпом

Отговор: Правилната форма е помпон (от фр. pompon).

Официален правописен речник (2012), с. 485.